προγράμματα

Κάθε χρόνο το σχολείο πραγματοποιεί προγράμματα σύμφωνα με το ΔΕΠΣ. Κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011 συμμετέχει στο πρόγραμμα « Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας»

Αγωγή Υγείας

· Ατυχήματα

· Υγιεινή του σώματος

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

· Το νερό ο κύκλος του νερού

· Ανακύκλωση

Πολιτιστικά

 

· Γιορτή μητέρας

· Παραδοσιακά επαγγέλματα

· Έθιμα του τόπου μας

Μετάβαση στο Δημοτικό

3ο νηπιαγωγείο Καρπενησίου